Važne informacije

Objavljena lista deficitarnih zanimanja u školskoj godini 2022./2023.

I ove godine dostupan je popis srednjoškolskih obrazovnih programa za zanimanja koja su tražena na tržištu rada, a u koje se upisuje nedovoljan broj učenika. Detaljnije informacije po županijama možete pronaći ovdje.

 

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata u I. razred srednje škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata u I. razred srednje škole (NN 39/22).

Obavijest o rokovima za prijave i rokovima za upise bit će objavljene po donošenju Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. od strane nadležnog ministarstva.

Dodatne informacije o upisima u srednju školu možete također pratiti na portalu Upisi.hr.

 

Obavijesti o prijavama i upisima u srednje škole za školsku godinu 2022./2023.

Sve informacije vezane uz upis učenika u srednje škole možete pratiti na portalu Upisi.hr

 

Objavljen početak isplate stipendija za obrtnička zanimanja

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na svojim internetskim stranicama objavilo je da je započela isplata prvog obroka za Projekt „Stipendiranje u obrtničkim zanimanjima“ u iznosu od 3.000,00 kuna za period rujan – prosinac za školsku godinu 2017./2018.

Isplata će se vršiti sukladno intenzitetu zaprimanja potpisanih ugovora o dodjeli bespovratne potpore. Drugi obrok u iznosu od 6.000,00 kuna bit će isplaćen tijekom drugog kvartala 2018. na isti dan za sve prijavitelje.

Za ovu školsku godinu ukupno je dodijeljeno 2389 stipendija u ukupnom iznosu od 21.501.000,00 kuna, dok je pojedinačni iznos dodijeljene stipendije 9.000,00 kuna.
Projekt „Stipendiranje u obrtničkim zanimanjima“ namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08).
Detaljnije informacije o isplati stipendija možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.mingo.hr


Objavljena Odluka o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2018. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim internetskim stranicama objavilo je Odluku o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2018. godini.
Detaljnije informacije o odluci možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mzo.hr/hr


Objavljen Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2017. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na svojim internetskim stranicama objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2017. godinu.
Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata (mikro, mala i srednja poduzeća) na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.
Detaljnije informacije o pozivu možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.mingo.hr


Objavljena Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018., koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 78/2017.

Objavljeni natječaji za stipendiranje učenika srednjih škola

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na svojim internetskim stranicama objavilo je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini 2017./2018.

Rok za prijavu je 15.10.2017. godine.

Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.mppi.hr

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na svojim internetskim stranicama objavilo je otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“.
Rok za prijavu je od 1.09.2017. godine do 13.10.2017. godine.

Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.mingo.hr


Objavljene Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima za školsku godinu 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim internetskim stranicama objavilo je Odluku o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu 2017./2018. i Odluku o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2017./2018.

Detaljnije informacije o odlukama možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mzo.hr/hr

Obavijest o novorazvijenoj mrežnoj stranici PIKASO – priznavanje inozemnih kvalifikacija

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na svojim internetskim stranicama objavila je da je, u sklopu PIKASO projekta financiranog iz Prijelaznog instrumenta, razvila interaktivnu mrežnu stranicu www.pikaso.asoo.hr koja omogućuje lakši pristup informacijama o priznavanju inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj.

Mrežna stranica je prilagođena stvarnim potrebama korisnika, poslodavaca i stručne javnosti, a prvenstveno je namijenjena onim osobama koje žele izvršiti priznavanje svoje inozemne srednjoškolske strukovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj tako da ih se kroz interaktivno sučelje vodi kroz informacije koje su im potrebne za uspješno podnošenje i rješavanje njihova zahtjeva.

Detaljnije informacije o novorazvijenoj mrežnoj stranici možete pronaći na sljedećim poveznicama: www.asoo.hr i pikaso.asoo.hr

Obavijest o objavi slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je, sukladno točci XX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., popis slobodnih mjesta za naknadni rok upisa.

Obavijest o naknadnom roku za upise – od 4. do 8. rujna 2017. godine

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da, sukladno točci XX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku ili oni koji se nisu u ljetnom i jesenskom roku prijavljivali za upis, mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku u srednju školu u program obrazovanja u kojem je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta.

Objava slobodnih mjesta bit će dostupna od 3. rujna 2017. godine na www.upisi.hr.

Učenici se za upis u naknadnom roku srednjoj školi prijavljuju pisanim zahtjevom od 4. do 8. rujna 2017. godine.

Obavijest o objavi konačnih ljestvica poretka u jesenskom upisnom roku

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da će, sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.31. kolovoza 2017. u 12:00 sati objaviti konačne ljestvice poretka u jesenskome upisnom roku.

Svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa u jesenskome upisnom roku trebaju do 1. rujna u 16:00 sati u srednju školu osobno dostaviti upisnicu.

Nakon objave konačnih ljestvica, upisnicu će preuzeti na svom sučelju pod Moj odabir/Dohvati upisnicu (uz program na kojemu je ostvareno pravo upisa).


Objavljena Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018., koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 48/2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim internetskim stranicama objavilo je Upute o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednje škole i potvrde za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza.

Obavijest o isteku roka za prijavu za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018.

Na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. koju je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 31.8.2017. godine istječe jesenski rok za prijavu kandidata za prijem u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018.

Rok za prijavu kandidata: 31.8.2017.

Objava konačnih ljestvica poretka učenika i upis u učenički dom: 1.9.2017.

Učenik je dužan donijeti potvrdu škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja.

Obavijest o isteku roka za prijavu obrazovnih programa (evidencija prijavnica)

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da u ponedjeljak, 28. kolovoza 2017. u 12:00 sati istječe rok za prijavu programa obrazovanja u jesenskom upisnom roku te započinje ispis prijavnica. Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti do 30. kolovoza 2017. godine u 15:00 sati.

Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka. Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici.

Obavijest o roku za podnošenje prigovora

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da je od 25. kolovoza, u 00:00 na kartici Moji prigovori, moguće podnositi prigovore na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka (osobni podaci, ocjene, rezultati natjecanja, rezultati dodatnih provjera i sl.).

Rok za podnošenje prigovora je 25. kolovoza u 15:00 sati. Svi prigovori pristigli do navedenog roka bit će riješeni, a prigovori pristigli nakon toga roka neće biti razmatrani. Na stranici www.upisi.hr na kartici Moji prigovori učenici će moći vidjeti prigovore koje su uputili do 25. kolovoza u 15:00 sati i odgovore na iste.

Obavijest o provođenju dodatnih ispita i provjera

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da u utorak, 22. kolovoza 2017. godine, u 23:59 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provođenja dodatnih provjera. Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave kandidati mogu vidjeti na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave.

Provođenje dodatnih ispita i provjera održat će se od 23. – 24. kolovoza 2017., a točni termini vidljivi su na sučelju kandidata na kartici Moj raspored.

Obavijest o objavi konačnih ljestvica poretka za učenike s teškoćama

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da će u ponedjeljak, 21. kolovoza 2017., u 10:00 sati biti objavljene konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama u razvoju.

Na konačnim ljestvicama poretka nalaze se samo učenici koji su ostvarili pravo upisa, a podatak je vidljiv na kartici Moji rezultati. Učenici s teškoćama u razvoju ne nose prijavnice u osnovnu školu već upisnicu i ostalu dokumentaciju potrebnu za upis donose u srednju školu u kojoj su ostvarili upis od 31. kolovoza do 1. rujna 2017.

Učenici s teškoćama u razvoju koji nisu ostvarili pravo upisa mogu pokušati ostvariti upis u redovitom rangiranju od 21. kolovoza od 12:00 sati, kada će moći prijaviti programe u kojima je ostalo slobodnih upisnih mjesta.

Obavijest o početku prijava za jesenski upisni rok

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da, sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., u ponedjeljak, 21. kolovoza 2017. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa započet će u 12:00 sati, a ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 18:00 sati.

Prijave obrazovnih programa trajat će do 28. kolovoza 2017. u 12:00 sati, uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 22. kolovoza 2017. (vidljivi su na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave).

Obavijest o jesenskom upisnom roku

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da, sukladno točci X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., jesenski upisni rok započinje 21. kolovoza 2017. godine u 12:00 sati, kada počinje prijava obrazovnih programa. Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 22. kolovoza 2017. godine, a provjera i unos rezultata dodatnih provjera održat će se 23. i 24. kolovoza 2017. godine.

Odabir obrazovnih programa zaključat će se 28. kolovoza 2017godine kada će se započeti s ispisom prijavnica.

Konačne ljestvice poretka objavit će se 31. kolovoza 2017. godine, a dostava upisnica u srednje škole je 1. rujna 2017. godine.

Jesenski upisni rok

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. 2017.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 24. 8. 2017.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)
21. 8. 2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22. 8. 2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 23. – 24. 8. 2017.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
Završetak unosa rezultata s popravnih ispita
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
25. 8. 2017.
Završetak prijava obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica
28. 8. 2017.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
30. 8. 2017.
Objava konačnih ljestvica poretka 31. 8. 2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
1. 9. 2017.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 2. 9. 2017.

Objavljen rok za registraciju i dostavu dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja u jesenskom upisnom roku

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da kandidati izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske mogu dostaviti potrebnu dokumentaciju (osobne dokumente, svjedodžbe i ostalu dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) do 24. kolovoza 2017. godine na adresu Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000, Zagreb.

Kandidati koji su se registrirali putem Središnjeg prijavnog ureda u ljetnom upisnom roku i čiji su osobni podaci i ocjene uneseni u sustav, nisu dužni u jesenskom upisnom roku dostavljati dokumentaciju.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta u jesenskom upisnom roku 

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je popis okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok, sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Obavijest o prijavi i upisu kandidata s teškoćama u razvoju u jesenskom upisnom roku

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da se kandidati s teškoćama u razvoju koji, u ljetnom upisnom roku nisu ostvarili pravo upisa, a žele iskoristiti mogućnost zasebnog preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku u obrazovne programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta, trebaju javiti uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Jesenski upisni rok traje od 21. kolovoza do 2. rujna te će, kao i u ljetnom roku, postupak prijava kandidata s teškoćama u razvoju započeti ranije:

1. Kandidati s teškoćama u razvoju javljaju se uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba 16. i 17. kolovoza 2017. godine te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe; (prilikom odabira liste prioriteta učenik može izjaviti listu prioriteta prema programima i prema školama);
2. Upisna povjerenstva ureda državne uprave do 17. kolovoza 2017. godine, do 16:00 sati, unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ;
3. Dodatne provjere –  u školama koje provode programe za koje je nužno provođenje istih, provode se 18. kolovoza 2017. godine.;
4. 21. kolovoza 2017. godine kandidati se rangiraju sukladno navedenim listama prioriteta prema gore opisanim kriterijima

Obavijest o isteku roka za predaju upisnica i dodatne dokumentacije

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da će 13. srpnja 2017. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postati konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju bodova. Upisnice će biti dostupne na kartici “Moj odabir” 13. srpnja od 12:00 sati.

Nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći ispisati i upisnicu (na kartici “Moj odabir”) koju će, zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za upis, donijeti u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa do 19. srpnja, a srednja škola zaprimljene dokumente treba označiti u sustavu.

Objava konačnih ljestvica poretka

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da će 13. srpnja 2017. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postati konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju bodova.

Obavijest o isteku roka za dostavu prijavnica

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je obavijest o roku za dostavu prijavnica, koji je 12. srpnja 2017. godine u 15:00 sati. Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka koje će biti objavljene 13. srpnja 2017. godine.

Obavijest o isteku roka za prijavu obrazovnih programa u ljetnom upisnom roku

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je obavijest o istijeku roka za prijavu obrazovnih programa u ljetnom upisnom roku.  

Rok za podnošenje prigovora

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je obavijest o podnošenju prigovora na nedostatak ili netočnost podataka koji utječu na ljestvice poretka. Rok za podnošenje prigovora je od 6. srpnja 2017. u 15:00 sati do 7. srpnja 2017. u 23:59 sati. Svi prigovori pristigli do navedenog roka bit će riješeni, a prigovori pristigli nakon toga roka neće biti razmatrani. Na stranici www.upisi.hr na kartici “Moji prigovori” učenici će moći vidjeti prigovore koje su uputili do 7. srpnja u 23:59 sati i odgovore na iste.

Obavijest o ljetnom upisnom roku

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministar znanosti i obrazovanja donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. u kojoj su navedeni upisni rokovi.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2017./2018. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

Opis postupka Datum
Početak prijava u sustav 25.5.2017.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2017.
Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3.7. – 6.7.2017.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali
dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)
26.6.2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava
obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
25.5. – 26.6.2017
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6. – 7.7.2017.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 10.7.2017.
Završetak prijava obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica
10.7.2017.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a
ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
12.7.2017.
Objava konačnih ljestvica poretka 13.7.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13. – 19.7.2017.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 21.7.2017.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2017.

Početak prijava obrazovnih programa u sustavu Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole 

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da u ponedjeljak, 26. lipnja 2017. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa započet će u 12:00 sati, a ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 22:00 sata istoga dana.

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018. – Idemo u srednju!“ te upućuju sve kandidate da dobro prouče sam postupak. Prijave obrazovnih programa trajat će do 10. srpnja 2017. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 2. srpnja 2017. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 10. srpnja 2017. godine.

Na sljedećem linku nalazi se kratka uputu kako prijaviti obrazovne programe, kao i osnovne informacije o predstojećim događajima u sustavu https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/11777 

Na internetskim stranicama Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole objavljen je i već održani informativni webinar za učenike, kojeg možete pronaći na sljedećem linku https://connect.carnet.hr/p8zmqjo2rfh/ 

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole na svojim internetskim stranicama objavio je da će u petak, 23. lipnja 2017. godine, u 12:00 biti objavljene konačne ljestvice poretka za učenike s teškoćama u razvoju. Na konačnim ljestvicama poretka nalaze se samo učenici koji su u preliminarnom rangiranju ostvarili pravo upisa. Učenici s teškoćama u razvoju ne nose prijavnice u osnovnu školu (jer su svoju prijavu potpisali u uredu državne uprave) već oni zajedno s ostalim učenicima upisnicu i ostalu dokumentaciju potrebnu za upis donose u srednju školu u kojoj su ostvarili upis od 13. do 19. srpnja (kako škole same odreduju točne datume za zaprimanje upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis unutar tog roka potrebno se o točnim datumima raspitati direktno u srednjoj školi).

Učenici s teškoćama u razvoju koji nisu ostvarili pravo upisa mogu pokušati ostvariti upis redovitom prijavom koja kreće od 26. lipnja 2017. ili ponoviti postupak preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku kada će moći prijaviti programe u kojima je ostalo slobodnih upisnih mjesta.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je je Odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj (57/2017).

Objava orijentacijskih ljestvica poretka za kandidate s teškoćama u razvoju

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole objavio je da će u srijedu, 21. lipnja, u 12:00 sati objaviti orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teškoćama u razvoju te će se na njima nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u uredima državne uprave bez obzira ispunjavaju li sve preduvjete ili ne. Orijentacijske ljestvice poretka osvježavat će se svakih sat vremena.

Na konačnim ljestvicama poretka koje će biti objavljene u petak za učenike s teškoćama naći će se samo kandidati koji ispunjavaju potrebne preduvjete. Nedostatak određenog preduvjeta vidljiv je kandidatima na njihovom sučelju na poveznici Moji rezultati/Detaljno. Osim ostalih preduvjeta, za rangiranje je važno da učenik ima ispunjen i preduvjet završenog osnovnog obrazovanja, tj. da su završne ocjene 8. razreda upisane u e-Maticu. U slučaju da se na kandidatovom sučelju taj preduvjet crveni, nužno je da kandidat žurno kontaktira svog razrednika u osnovnoj školi.

Rezultati natjecanja

Natjecanja iz znanja (Agencije za odgoj i obrazovanje) i sporta (u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza), koja se prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole boduju za upis, evidentirana su u sustavu i vidljiva na profilima učenika.

Za prikaz natjecanja potrebno je odabrati karticu ‘Moji podaci’ i nakon toga kliknuti na karticu ‘Natjecanja’. Na navedenoj kartici prikazana su isključivo ona natjecanja i plasmani koji su važni za upis. Natjecanja koja se boduju navedena su u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2017./2018.- Idemo u srednju!!! – redovni učenici.

Objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 48/2017.

Objavljena Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018., koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 43/2017.