U srijedu, 11.prosinca 2019., na Geotehničkom fakultetu Varaždin održali smo interaktivno predavanje za studente prve i druge godine diplomskih studija. Tema kojom smo se bavili je aktivno upravljanje karijerom, važnost postavljanja ciljeva te time što znači i kakva je moderna prijava za posao. Na predavanju je sudjelovalo dvadesetak studenata, a o njihovom zadovoljstvu i korisnosti dobivenih informacija govori činjenica da su svi izrazili želju i namjeru za dolazak na radionicu pisanja životopisa i molbe u CISOK.