Obzirom na situaciju s COVID-19, CISOK Bjelovar je kreirao uslugu online savjetovanja za učenike završnih razreda osnovne škole i njihove roditelje.

Zainteresirani osnovnoškolci prvo trebaju ispuniti online upitnik na stranici E-usmjeravanje: Moj izbor: Upitnik interesa i kompetencija

Rezultate koje su dobili nakon ispunjenog upitnika trebaju poslati na e-mail adresu cisok-bjelovar@hzz.hr s vlastitim podacima (ime i prezime, osnovna škola, kontakt telefon, e-mail) te će povratno dobiti termin online savjetovanja sa savjetnicom CISOK-a.

Savjetovanje se provodi putem aplikacije ZOOM koju je potrebno imati instalirano na računalu/laptopu ili pametnom telefonu.

Letak za osnovnoškolce: Kamo nakon osnovne škole

Vaš CISOK-Bjelovar

 

Za sve dodatne upite, obratite nam se radnim danom od 7:30 do 15:30 sati na broj telefona (043) 639 255 i na e-mail cisok-bjelovar@hzz.hr.

Nalazimo se u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, na adresi A. K. Miošića 7 (kraj Hotela Central).