Stručna savjetnica CISOK-a Bjelovar održala je predavanje za učenike osmih razreda Osnovne škole Rovišće u srijedu, 21. studenog 2018. Učenicima su predstavljene usluge CISOK-a te postupak upisa u srednje škole s naglaskom na donošenju odluke. Učenici su aktivno sudjelovali na predavanju te postavljali puno pitanja, na kraju su uzeli promidžbene materijale CISOK-a.