Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Prvi koraci na tržištu rada za komercijaliste u Strukovnoj školi Virovitica

14. travnja 2024.

|

Svi centri, Virovitica

U petak, 12. travnja 2024., održano je predavanje za učenike četvrtog razreda komercijalnog usmjerenja Strukovne škole Virovitica.

Učenici su sudjelovali na predavanju „Prvi koraci na tržištu rada - Kako tražiti posao“ te su dobili informacije o stanju na tržištu rada, prikazani su im statistički podaci, kretanje nezaposlenosti u županiji te su informirani o deficitarnim i suficitarnim zanimanjima. Učenicu su dobili informacije o tome što im je potrebno za prijavu na zavod i što ih očekuje prilikom prijave. Također, objašnjene su im glavne sastavnice kvalitetne molbe za posao, kao i pravila prilikom pisanja životopisa.

Učenici su potaknuti na razvijanje svojih vještina i znanja, na ulaganje truda prilikom pisanja životopisa i molbe za posao te općenito na planiranje aktivnosti u vezi sa zapošljavanjem.

Predavanje je održala viša savjetnica Jelena Kolesarić Škorić (CISOK, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Virovitica).