Stručna savjetnica CISOK-a Bjelovar održala je radionice za učenike drugih i trećeg razreda Ekonomske i turističke škole Daruvar u utorak, 20. studenog 2018. Učenici su zainteresirano i aktivno sudjelovali u radu te stekli bolju predodžbu o budućoj karijeri. Učenicima su predstavljene usluge CISOK-a.