Druga prava za vrijeme nezaposlenosti odnose se na:

Mirovinsko osiguranje

Pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena osoba koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu i koja ispunjava uvjet godina života za starosnu mirovinu, a kojoj nedostaje najviše 5 godina mirovinskog staža za starosnu mirovinu.

Zahtjev za mirovinsko osiguranje podnosi se u istom roku u kojem se podnosi zahtjev za novčanu naknadu.

Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova

Uvjeti za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova, koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu regulirani su Odlukom o jednokratnoj novčanoj pomoć i naknadi putnih i selidbenih troškova („NN“, br. 23/14 i 50/14).

Potrebno je napomenuti da se pod drugim mjestom zaposlenja smatra mjesto zaposlenja (na području Republike Hrvatske ili Europske unije) udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta.

Više o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova pročitajte ovdje: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10269

Novčana pomoć