Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Prijava na Hrvatski zavod za zapošljavanje

Kako i gdje se prijaviti?

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Prilikom prijave određuju se termini individualnog savjetovanja.

ONLINE PRIJAVA nova je usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom je omogućena brža i jednostavnija prijava u evidenciju Zavoda - potreban Vam je samo token banke, e-osobna iskaznica ili vjerodajnica FINA.

ONLINE PRIJAVI u evidenciju Zavoda možete pristupiti ovdje.

Potrebni dokumenti

Za prijavu u evidenciju Zavoda osobnim dolaskom potrebi su dokumenti:

 • identifikacijski dokument (važeću osobnu iskaznicu izdanu u RH, drugoj članici EGP-a ili Švicarskoj, odnosno putovnicu ili boravišnu iskaznicu za državljanina treće zemlje)
 • potvrdu o boravištu (ukoliko se osoba prijavljuje izvan mjesta prebivališta navedenog na osobnoj iskaznici).
 • državljani država članica EGP-a ili Švicarske prilažu potvrdu o adresi (ukoliko osoba nema prijavljen privremeni boravak na MUP-u može se priložiti i prijava iz sustava e-visitor kao dokaz adrese na kojoj osoba boravi)
 • svjedodžbu o završenoj školi ili diplomu, original na uvid ili ovjerenu kopiju (ukoliko osoba ne posjeduje original)
 • podatak o OIB-u

Kada se prijaviti na Zavod?

Možete se prijaviti kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla. Ukoliko dolazite iz radnog odnosa, ističemo da je zahtjev za novčanu naknadu potrebno podnijeti u zakonom propisanom roku.

Hrvatski zavod za zapošljavanje nudi usluge:

 • informacije o slobodnim radnim mjestima,
 • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje,
 • informacije o stanju na tržištu rada – struktura nezaposlenosti, tražena i manje tražena zanimanja,
 • radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (kako napisati životopis i zamolbu, kako se predstaviti poslodavcu, metode samoprocjene, tehnike aktivnog traženja posla),
 • pravne savjete,
 • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti

Tko se može prijaviti na Zavod kao nezaposlena osoba?

Osobe koje:

 • ne ostvaruju mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,
 • nemaju registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nemaju više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
 • nisu član zadruge,
 • nisu predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,
 • nemaju registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
 • ne obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,
 • nisu osigurani kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,
 • nisu zaposleni prema posebnim propisima,
 • nisu korisnici mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • ne ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu,
 • nisu osigurani na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,
 • nemaju utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju,
 • nisu redoviti učenik ili student.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje

"*" indicates required fields

Molimo Vas pošaljite nam poruku kako bi mogli ispraviti sadržaj

Hidden