Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Prijava na Hrvatski zavod za zapošljavanje

Kako i gdje se prijaviti?

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.
Prilikom prijave određuju se termini individualnog savjetovanja.

Kada se prijaviti na Zavod?

Možete se prijaviti kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla. Ukoliko dolazite iz radnog odnosa, ističemo da je zahtjev za novčanu naknadu potrebno podnijeti u zakonom propisanom roku.

Hrvatski zavod za zapošljavanje nudi usluge:

 • informacije o slobodnim radnim mjestima,
 • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje,
 • informacije o stanju na tržištu rada – struktura nezaposlenosti, tražena i manje tražena zanimanja,
 • radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (kako napisati životopis i zamolbu, kako se predstaviti poslodavcu, metode samoprocjene, tehnike aktivnog traženja posla),
 • pravne savjete,
 • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti

Tko se može prijaviti na Zavod kao nezaposlena osoba?

Osobe koje:

 • ne ostvaruju mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,
 • nemaju registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nemaju više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
 • nisu član zadruge,
 • nisu predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,
 • nemaju registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
 • ne obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,
 • nisu osigurani kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,
 • nisu zaposleni prema posebnim propisima,
 • nisu korisnici mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • ne ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu,
 • nisu osigurani na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,
 • nemaju utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju,
 • nisu redoviti učenik ili student.

Potrebni dokumenti

Za prijavu u evidenciju Zavoda potrebi su dokumenti:

 • važeća osobna iskaznica i potvrda o boravištu ukoliko se prijavljujete izvan mjesta prebivališta
 • svjedodžba o završenoj školi ili diploma (original ili ovjerena kopija)
 • podatak o OIB-u

Ako dolazite iz radnog odnosa i podnosite zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti uz isti je potrebno priložiti:

 • dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (npr. odluka o otkazu ugovora o radu, obavijest o isteku ugovora na određeno…)
 • dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. Potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca)
 • presliku kartice tekućeg računa banke

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje

"*" indicates required fields

Molimo Vas pošaljite nam poruku kako bi mogli ispraviti sadržaj

Hidden