U suradnji sa stručnom suradnicom škole i ispitnom koordinatoricom za državnu maturu Tehničke škole Bjelovar, stručna savjetnica CISOK-a Bjelovar upoznala je roditelje maturanata te škole s dostupnim uslugama CISOK-a, najboljeg saveznika za dobru odluku.